info@kua.hr

Rad sa strankama: Pon-pet: 08:30 - 15:30

OBAVIJEST ČLANOVIMA O UVOĐENJE EURA I TEČAJ KONVERZIJE

Dana 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu koji će zamijeniti hrvatsku kunu i postati zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća Europske unije u skladu s čl. 140. st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i iznosi 

1 EUR = 7,53450 kuna

Prilikom preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Nakon preračunavanja iz kune u euro primjenom punog fiksnog tečaja s pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa na temelju treće decimale, tako da druga decimala ostaje nepromijenjena akoje je treća decimala manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća od 5, druga decimala se povećava za jedan i iznos u centima se zaokružuje na viši cent.

Na dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine kunska sredstva koja imate u kreditnoj uniji i iznosi kredita koji su bili kunski, konvertiraju se u eure.

 Ugovori o depozitima i kreditima ostaju na snazi, a svi iznosi koji su u kunama konvertirat će se prema utvrđenom fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kuna.

Kod ugovora o depozitima/kreditima, koji su ugovoreni u kunama s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura, ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.

Član kreditne unije će dobiti informaciju o novom stanju depozita odnosno kredita u eurima (stanje kredita i visina anuiteta) putem osobne obavijesti sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 15 dana prije uvođenja eura.

Zamjenu novčanica moći ćete obaviti u bankama, FINA-i i uredima Hrvatske pošte tijekom cijele 2023. godine.

Također, od 1. siječnja 2023. godine sljedećih 14 dana moguće je gotovinsko platiti i u kunama i u euru.

DVOJNO ISKAZIVANJE OD 5. rujna 2022. DO 31. prosinca 2023. godine

Sukladno čl. 46. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute od 5. rujna 2022. godine započinje dvojno iskazivanje cijena koje će biti obvezno sve do 31. prosinca 2023. godine.

Kreditna unija dužna je svojim članovima dvojno iskazivati:

– naknade,

– stanje depozita kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama

– stanje kredita (dospjelo i nedospjelo dugovanje) kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kunama

– ukupan iznos kredita i iznos anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) kod novih ugovaranja kredita u kunama

Plaćanje eurom započinje tek od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine.

Detaljne informacije možete naći na stranicama Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr)