info@kua.hr

Rad sa strankama: Pon-pet: 08:30 - 15:30

Krediti

Kredit koji se uklapa u Vaš mjesečni budžet…

Gotovinski nenamjenski KUNSKI kredit s FIKSNOM kamatnom stopom.

Uvjeti kredita:
Korisnici kredita: Kreditno sposobni članovi Kreditne unija Apoen, Valpovo
Valuta: HRK
Visina kredita: od 5.000,00 kn/663,61 EUR do 40.000,00 kn/5.308,91 EUR
Kamatna stopa: godišnja fiksna kamatna stopa (od 3,21 %-5,71% ovisno o roku povrata, s tim da je EKS do 7,31%)
Naknada za obradu kredita: 2% od iznosa kredita
Naknadu za obradu kreditnog zahtjeva: moguće je platiti iz sredstava kredita.
Mjesečna naknada za usklađivanje i vođenje kredita: bez naknade
Namjenski depozit: 20 % od iznosa kredita
Rok otplate: od 1 do 4 godine
Isplata kredita: u gotovini, odnosno na tekući račun korisnika kredita
Način otplate: Otplata kredita obavlja se u jednakim mjesečnim anuitetima
Prijevremena konačna otplata kredita: Prijevremenu konačnu otplatu kredita sklopljenih nakon 01.01.2010. godine možete obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita BEZ plaćanja naknade, sukladno zakonu.

Osiguranje povrata kredita
Za sve iznose kredita:  Bjanko Zadužnica, Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i jamce potvrđena kod javnog bilježnika
* Kreditna unija Apoen zadržava pravo zatražiti, prema potrebi, i druge instrumente osiguranja povrata kredita

Potrebna dokumentacija:
1. Obrasci Kreditne unije za kredit:
– potvrda poslodavca za tražitelja kredita i jamce  ZAPOSLENIKE ovjereni u tvrtki u kojoj rade
2. Potvrda o visini mirovine koju izdaje HZMO,
– ukoliko je tražitelj kredita ili jamac UMIROVLJENIK
3. Porezne kartice za prethodnu i tekuću godinu
– za tražitelja kredita i jamca/jamce
4. Zadnje tri Isplatne liste, odnosno tri zadnje Obavijesti o mirovinskim primanjima:
– za tražitelja kredita i jamca/jamce
5. Preslik osobne iskaznice:
– za tražitelja kredita i jamca/jamce
6. Preslik kartice tekućeg računa:
– za tražitelja kredita i jamca/jamce
7. Dokument na kojima je iskazan JMBG, OIB
– za tražitelja kredita i jamca/jamce te sudužnika/sudužnike
8. Zahtjev za kredit
* Kreditna unija Apoen zadržava pravo zatražiti, prema potrebi, i drugu dokumentaciju 

Otplatna tablica, reprezentativni primjer gotovinskog kunskog nenamjenskog kredita te ostala dokumentacija

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni isključivo su informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Kreditnu uniju Apoen.
Kreditna unija Apoen zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.
Na Vaš zahtjev, Kreditna unija Apoen će izraditi nacrt ugovora za kredit BEZ naknade.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na 031/650-612 ili nas posjetite u poslovnim prostorijama Kreditne unije Apoen, B.Radića 1a. 

Pošaljite upit:

Za više informacija pročitajte naše Uvjete Korištenja i Pravila o Privatnosti.